logga

Historia

Klassiska Musikskolan i Slottsstaden AB (tidigare Slottsstadens Pianoskola AB) grundades sommaren 2013 av pianisterna Håkan Quennerstedt och Johan Reis. Båda såg de fantastiska förutsättningarna att skapa en skola när de promenerade förbi grindstugorna på Nordlinds väg 95. I slutet av juli skrevs kontrakt på ett av husen, flyglar införskaffades, och en månad senare var det terminsstart för ca 25 elever.

Redan efter första läsåret var intresset för att få pianolektioner såpass stort att det behövdes ytterligare en pianolärare. Kollegan, vännen och den formidable pianisten Jesper Olsson knöts an till skolan.

I augusti 2014 drabbades skolan av stora översvämningar och hela huset stod i vatten. Under höstterminen var undervisningen tillfälligt flyttad till det stora huset (till vilket grindstugorna hör) i väntan på att huset torkade.

Skolan fortsatte att växa, och intresset för kammarmusik och samspel gjorde att man 2016 anställde den fantastiska operasångerskan och sångpedagogen Elinor Fryklund. Framgången med denna utvidgning resulterade snart i tankar om att utöka till fler instrument. Januari 2019 öppnas portarna till den andra grindstugan och undervisning i piano, sång, cello, klassisk gitarr, och skolans alldeles egna kör.

Klassiska Musikskolan i Slottsstaden har i skrivandets stund ca 120 elever i alla åldrar med enskilda lektioner en gång i veckan. Varje termin avslutas med stora konserter på anrika Palladium i Malmö.