logga

Två hus fyllda med musik

Klassiska Musikskolan är belägen i Hedbergska Husets två grindstugor i Slottsstaden. I denna inspirerande miljö sker undervisning, övning och repetitioner veckans alla dagar.

Kör
Klassiska Musikskolan i Slottsstaden AB (tidigare Slottsstadens Pianoskola AB) grundades sommaren 2013 av pianisterna Håkan Quennerstedt och Johan Reis. Båda såg de fantastiska förutsättningarna att skapa en skola när de promenerade förbi grindstugorna på Nordlinds väg 95. I slutet av juli skrevs kontrakt på ett av husen, flyglar införskaffades, och en månad senare var det terminsstart för ca 25 elever.

Redan efter första läsåret var intresset såpass stort att det behövdes ytterligare en pianolärare. Kollegan, vännen och den formidable pianisten Jesper Olsson knöts an till skolan.

Skolan fortsatte att växa, och intresset för kammarmusik och samspel gjorde att man 2016 anställde operasångerskan och sångpedagogen Elinor Fryklund. Framgången med denna utvidgning resulterade snart i tankar om att utöka till fler instrument. Januari 2019 öppnades portarna till den andra grindstugan och undervisning i piano, sång, cello, flöjt, klarinett, klassisk gitarr och skolans alldeles egna kör.

Klassiska Musikskolan i Slottsstaden har i skrivandets stund ca 180 elever i alla åldrar med enskilda lektioner en gång i veckan.